Klantendienst

info voor internet aankoop

Kan ik een bestelling annuleren?

Eénmaal de bestelling is afgerond kan je niet meer annuleren maar na ontvangst gewoon terug sturen naar Just Nice, St-Gummarusstraat 11, 2060 Antwerpen. Na controle sorten wij de artikelprijs terug als de goederen terug in ons bezit zijn, indien de goederen in ongebruikte staat zijn.

In welke landen kan er online besteld worden?

Enkel België, voor andere landen stuurt u een mail naar Justnice@live.be met het gewenste artikel, eventueel foto, de ma(a)t(en) en indien van toepassing de kleur.

Geef hierbij ook het leveringsadres mee zodat we u een offerte kunnen bezorgen van de verzendkosten voor het gewenste land.

Maatschappelijke zetel en winkel.

Maatschappelijke zetel:

Michielsens-Sterckx

Zuid-Australielaan 31

2500 Lier

België


Winkel:

Just Nice

St Gummarusstraat 11

2060 Antwerpen

België

Prijzen en verzend-kosten.

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn enclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafhaande mededeling worden gewijzigd.

Online zijn alle prijzen inclusief verzending, tenzij anders vermeld.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correcct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wat moet ik doen als ik een verkeerd artikel heb ontvan-gen? 

Mocht u per uitzondering een verkeerd artikel ontvangen, neem dan contact op met Justnice@live.be.

Artikel ruilen in een andere maat:

 • artikel terugsturen op uw kosten naar Just Nice, St-Gummarus-straat 11, 2060 Antwerpen
 • u geeft ons een seintje via mail naar Justnice@live.be in welke maat u wenst te ruilen.
 • Artikel wordt opnieuw in andere maat opgestuurd (onze kosten)
 • indien uw maat niet meer beschikbaar is wordt uw geld terug gestord (prijs van het artikel.

Produkten.

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren online zo goed moeglijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

Artikel terugsturen (indien u het niet wenst te houden).

 • U stuurt ons een email: justnice@live.be met de reden waarom u wil terugsturen.
 • Artikel terugsturen op uw kosten
 • Prijs van het artikel wordt teruggestort (u krijgt uw geld terug).
 • Terug sturen in originele staat met het kassa etiket erbij.
 • Omruilen binnen de 7 dagen.
 • Het product mag niet gedragen zijn en moet voorzien zijn van de originele etiketten.
 • Tijdens de soldenperiode kan er niet omgeruild worden.
 • Er kunnen cadeaubons besteld worden maar er kunnen geen online aankopen gedaan worden met cadeaubons (deze is enkel te besteden in de winkel zelf).


Eigendom van goederen.

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Just Nice tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontangen.

Hoeveel tijd krijg ik om het kleding-stuk terug te sturen als het niet past?

Je hebt hiervoor 7 dagen de tijd. Wij storten het bedrag van het artikel dan terug op je rekening op voorwaarde dat wij de kleding in perfecte staat en niet gedrage, terug ontvangen, damen met de originele etiketten in de origi nele verpakking. Als je het artikel wilt ruilen voor een andere maat of kleur, laat dan eerst iets weten via mail, Justnice@live.be en dan kunnen wij het nodige doen.

Kerstkleding wordt niet  teruggenomen of moet opgestuurd worden tenlaatste 3 dagen voor kerstmis. 

Vragen en klachten.

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klandtendienst via Justnice@live.be.

We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de ver-moedelijke termijn mee. Zo houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Garantie.

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden.

Privacy Beleid

Bekijk ons privacy beleid op onze website van onze maatschappelijke zetel:

https://www.beroepskledij.com/privacy-verklaring/

Hoe kan u ons contacteren?

 • Mail: justnice@live.be
 • telefoon: 0468 54 09 21
 • whatsapp:  0468 54 09 21
 • facebook: https://www.facebook.com/justnicekidsfashion
 • instagram: https://instagram.com/just.nice.kids.fashion/